உதவிகளை

தமிழகம்: தேவையான உதவிகளை மத்திய அரசு செய்யும்! ஜே.பி.நட்டா

சென்னை, முதல்வர் உடல்நிலை சீராக, தமிழகத்திற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு செய்யும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்…