உதவி ஆணையாளர்

தமிழக காவல்துறையில் டிஎஸ்பி, உதவிஆணையர்கள் உள்பட 12பேர் இடமாற்றம்! டிஜிபி

சென்னை தமிழகத்தில் டிஎஸ்பி, உதவி ஆணையர்கள் 12 பேரை இடமாற்றி டிஜிபி டி.கே.ராஜேந்திரன்  உத்தரவிட்டுள்ளார். தமிழக காவல்துறையில்  உதவி ஆணையாளர்கள்,…