உத்தரகண்ட் சட்டசபை

மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஏழு கேள்விகள்

புதன்கிழமை அன்று மத்திய அரசிற்குள்ள அரசியலமைப்பை பற்றிய அறிவை சோதனை செய்ய உச்ச நீதிமன்றம் முடிவு செய்தது. அது மார்ச் 27…