உயிருக்கு உத்தரவாதமில்லை: மணல் லாரி ஓட்டுநர்களை பஸ் ஓட்ட அழைக்கும் அரசு!

உயிருக்கு உத்தரவாதமில்லை: மணல் லாரி ஓட்டுநர்களை பஸ் ஓட்ட அழைக்கும் அரசு!

திருச்சி, போக்குவரத்து தொழிலாளர்களின் ஸ்டிரைக் காரணமாக தமிழகத்தில் அரசு பஸ் போக்குவரத்து பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளது. இதன் காரணமாக பொதுமக்கள்…