உலக அழகி பட்டம் வெல்ல மானுஷி சில்லாருக்கு உதவிய அவரது பதில்…

உலக அழகி பட்டம் வெல்ல மானுஷி சில்லாருக்கு உதவிய அவரது பதில்…

பெய்ஜிங்: சீனாவின் சான்யா நகரில் 2017-ம் ஆண்டுக்கான உலக அழகிப் போட்டி நடத்தப்பட்டது. இதில் உலகம் முழுவதும் இருந்து 130…