உள்நாட்டுப் போர்

காணாமல் போன 20000 தமிழர்கள் மரணம் அடைந்துள்ளனர் ;  இலங்கை அரசு ஒப்புதல்

கொழும்பு இலங்கையில் நடந்த உள்நாட்டுப் போர் நேரத்தில் காணாமல் போன 20000 த்மிழர்கள் மரணம் அடைந்துள்ளதை அந்நாட்டு புதிய அரசு…

சவுதி அரேபியா தலைமையில் ஏமன் அரசு – கிளர்ச்சியாளர்கள் அமைதி ஒப்பந்தம்

ஏமன் சவுதி அரேபியா தலைமையில் ஏமன் அரசுக்கும் அந்நாட்டில் தென் பகுதியில் உள்ள கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் இடையே அமைதி ஒப்பந்தம் அறிவிக்கபடுள்ளது….