உள்ளாட்சி அமைப்பு

கிராம சபை என்பது என்ன? எப்போது நடத்தப்பட வேண்டும் – அதன் அதிகாரம் யாவை….?

மத்திய, மாநில அரசுகள்போலவே உள்ளாட்சி அமைப்புகளும் இடைவெளியின்றித் தொடர வேண்டும் என்று அரசமைப்புச் சட்டம் தெரிவிக்கிறது. அதன் அடிப்படையிலேயே பஞ்சாயத்து…

உள்ளாட்சி அமைப்பு தனி அலுவலர்கள் பதவிக்காலம் மேலும் 6 மாதம் நீட்டிப்பு

சென்னை தமிழக உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தனி அலுவலர்கள் பதவிக்காலத்தை மேலும் 6 மாதங்களுக்கு நீட்டித்து அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் உள்ள…