எச்சரிக்கை: சாலையில்  எண்ணெய் படலம்:   வழுக்கி விழுந்த வாகன ஓட்டிகள்

எச்சரிக்கை: சாலையில்  எண்ணெய் படலம்:   வழுக்கி விழுந்த வாகன ஓட்டிகள், காயம்

சென்னை: சென்னை பேசின்பிரிட்ஜ் பாலம் அருகே லாரியில் இருந்து எண்ணெய் சாலையில் கொட்டி . ஆறாக ஓடிய து.  இந்த…

You may have missed