என் வீட்டுக்கு ரெய்டு வந்தால்….: சி.ஆர். சரஸ்வதி பேட்டி

என் வீட்டுக்கு ரெய்டு வந்தால்….: சி.ஆர். சரஸ்வதி பேட்டி

நேற்றிலிருந்து தமிழகத்தை “ரெய்டு” ஜூரம் ஆட்டிப்படைக்கிறது. சசி – தினகரன் குடும்பத்தை சுற்றி வளைத்து நடக்கும் இந்த ரெய்டுகள் குறித்துதான்…