எவரெஸ்ட் சிகர உயரம் குறைந்ததா?

எவரெஸ்ட் சிகரம் உயரம் குறைந்ததா?

டில்லி, இந்தியாவின் மிக உயரமான சிகரமான எவரெஸ்ட் சிகரம்  உயரம் குறைந்துள்ளதாக என ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. நேபாள…