எஸ்தோனியா

மக்களுக்கு இலவச பேருந்து சேவை வழங்கும் எஸ்தோனியா

தாலின்: ஐரோப்பிய நாடான எஸ்தோனியாவில் அனைத்து மக்களுக்கும் போக்குவரத்து இலவசமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. எஸ்தானியாவில் கடந்த 2008-ம் ஆண்டு கடும்…