எஸ்.பி. யதீஷ் சந்திரா அத்தனை நல்லவர் இல்லை!: சொல்கிறது கடந்தகால ஹிஸ்டரி

எஸ்.பி. யதீஷ் சந்திரா அத்தனை நல்லவர் இல்லை!: சொல்கிறது கடந்தகால ஹிஸ்டரி

ஓவர் நைட்டில்… இல்லையில்லை பகலில் இந்தியா முழுதும் பிரபலமாகியிருக்கிறார் கேரள காவல்துறை அதிகாரியான பத்தனம்திட்டா மாவட்ட எஸ்.பி.யதீஷ் சந்திரா. தன்னுடன்…