ஏப்ரலில் நாடாளுமன்ற தேர்தல்

ஏப்ரலில் நாடாளுமன்ற தேர்தல்: மத்தியஅமைச்சர் சுஷ்மா தகவல்

சென்னை: நாடு முழுவதும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஏப்ரலில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற வாய்ப்பு உள்ளதாக  மத்தியஅமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் கூறி…