‘ஏழைகளின் ஊட்டி:’ ஏற்காடு கோடை விழா 12ந்தேதி தொடக்கம்

‘ஏழைகளின் ஊட்டி:’ ஏற்காடு கோடை விழா 12ந்தேதி தொடக்கம்

சேலம்: ஏழைகளின் ஊட்டி என்று அழைக்கப்படும் ஏற்காடு கோடை விழா 12ந்தேதி தொடங்குகிறது. ஆனால், தற்போது மாநிலம் முழுவதும் சுட்டெரிக்கும்…