ஏழ்மை

கடும் ஏழ்மை நிலையை நோக்கிச் செல்லும் சுவிட்சர்லாந்து

பெர்ன், சுவிட்சர்லாந்து, கொரோனாவால் பாதிப்பு அடைந்துள்ள சுவிடர்லாந்து நினைக்க முடியாத ஏழ்மை நிலையைச் சந்திக்கும் என ஒரு  பொருளாதார நிபுணர்…

ஹைதரபாத் ஏழை முஸ்லிம் சிறுமிகள் விற்பனைக்கு : 4 வார ஒப்பந்த மனைவி

ஹைதரபாத்:  ஏழை முஸ்லிம் சிறுமிகள்  4 வார ஒப்பந்த மனைவியாய் விற்கப்பட்டு வருவது வாடிக்கையான செயலாகிவிட்டது. மத்திய கிழக்கு மற்றும்…