ஏவுகிறது

இந்திய வரலாற்றின் ‘மைல்கல்’: 83 செயற்கைகோள்களை ஏவுகிறது இஸ்ரோ…

சென்னை, இந்திய வரலாற்றில் முதன்முறையாக இஸ்ரோ 83 செயற்கை கோள்களை ஒரே நேரத்தில் விண்ணில் செலுத்த இருக்கிறது. வரும் ஜனவரி…

68 வெளிநாட்டு செயற்கைக்கோள்களை ஏவுகிறது இஸ்ரோ!

பெங்களுர்: இந்தியாவின் விண்வெளி நிறுவனமான இஸ்ரோ 68 வெளிநாட்டு செயற்கை கோள்களை விண்ணில் ஏவ ஆர்டர் பெற்றுள்ளது. இந்திய விண்வெளி…