ஐநா அமைப்பு

இந்தியாவை நோக்கி வெட்டுக்கிளிகள் கூட்டம் படையெடுக்க வாய்ப்பு: ஐநா எச்சரிக்கை

நியூயார்க்: இந்திய எல்லை நோக்கி வெட்டுக்கிளிகள் கூட்டம் படையெடுக்க வர வாய்ப்பு உள்ளதாக ஐநா எச்சரித்துள்ளது. 2019ம் ஆண்டு இறுதியில்…