ஐஸ்ர்யா

ஐஸ்ர்யா, ஐ.நா. ஆட்டம்: வாய்ப்பு கிடைத்தது இப்படித்தானாம்!

  “ஐ.நா. சபையில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஒரவரின் நடன நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது என்றால் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சிதான். ஆனால், ரஜினி மகள்…