ஐஸ்லாந்து

ஐஸ்லாந்து பிரதமர் ராஜினாமா: பனாமா லீக்ஸ் எதிரொலி

பனாமா லீக்ஸ்-ன் முதல் பலியாடாக,  ஐஸ்லாந்து பிரதமர் ராஜினாமா செய்துள்ளார். தற்பொழுதைய பிரதமர்  “சிக்முந்துர் டேவிட் கன்லௌக்சன் (Sigmundur Davíð Gunnlaugsson)” வெளிநாட்டில்…