ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்காகவே பசுமை வழிச்சாலை திட்டம்: எடப்பாடி விளக்கம்

ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்காகவே பசுமை வழிச்சாலை திட்டம்: எடப்பாடி விளக்கம்

சேலம்: சென்னை சேலம் இடையே அமைய உள்ள பசுமை வழித்தடம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்காகவே செயல் படுத்தப்படுகிறது தனியாருக்காக அல்ல…