ஒன்பதாவது கணவன்

மனைவியைக் கொன்றார், ஒன்பதாவது கணவன்..

மனைவியைக் கொன்றார், ஒன்பதாவது கணவன்.. ஆந்திர மாநிலம் கர்னூல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நாகராஜ் என்பவர் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிழைப்பு…