ஒப்பந்த அடிப்படையில் 1474 தற்காலிக முதுநிலை ஆசிரியர்கள் நியமனம்: அரசாணை வெளியீடு

ஒப்பந்த அடிப்படையில் 1474 தற்காலிக முதுநிலை ஆசிரியர்கள் நியமனம்: அரசாணை வெளியீடு

சென்னை: தமிழக கல்விக்கூடங்களில் நிலவி வரும் ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறையை தற்காலிகமாக நிரப்ப ஒப்பந்த அடிப்படையில் 1,474 தற்காலிக முதுநிலை ஆசிரியர்கள் நியமனம்…