ஒருதலைக் காதல் கொலைகளை தடுக்கும் வகையில் கடுமையான சட்டம் இயற்றுக: ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்

ஒருதலைக் காதல் கொலைகளை தடுக்கும் வகையில் கடுமையான சட்டம் இயற்றுக: ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்

சென்னை: ஒருதலைக் காதல் கொலைகளை முற்றிலுமாக கட்டுப்படுத்தும் வகையில் கடுமையாகச் சட்டம் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்றும், இதுபோன்ற கொலைகளை…