ஒருநாள் போட்டியில் நான்கு சதம்: நியூசிலாந்து வீராங்கனை சாதனை!

ஒருநாள் போட்டியில் நான்கு சதம்: நியூசிலாந்து வீராங்கனை சாதனை!

ஆக்லாந்து, ஒருநாள் போட்டியில் தொடர்ந்து நான்கு சதம் அடித்து சாதனைப் படைத்துள்ளார் நியூசிலாந்து வீராங்கனை  எமி சாட்டர்த்வைட். நியூசிலாந்து –…