ஒரு நாள் கூத்து

ஒரு நாள் கூத்து : விமர்சனம்

மூன்று பெண்களை சுற்றிவரும் கதை. ஐடி நிறுவனத்தில் வேலைப் பார்க்கும் பணக்கார நிவேதா. இவருக்கும்  ஏழ்மையில் தவிக்கும்  தினேஷுக்கும் காதல்….