ஒரே தவணை!

ஒரே தவணையாக 8.04  டி.எம்.சி. பூண்டி ஏரியை வந்தடைந்த கிருஷ்ணா நதிநீர்

சென்னை: ஆந்திர மாநிலம், கண்டலேறு அணையிலிருந்து சென்னை குடிநீருக்காக திறக்கப்பட்ட கிருஷ்ணா நதி நீரானது, பூண்டி ஏரிக்கு ஒரே தவணையாக…