‘ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன்’ 2021 மாா்ச் மாதத்தில் நாடு முழுவதும் அமல்… ராம்விலாஸ் பஸ்வான்

‘ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன்’ 2021 மாா்ச் மாதத்தில் நாடு முழுவதும் அமல்… ராம்விலாஸ் பஸ்வான்

டெல்லி: ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் திட்டம்  2021 மாா்ச் மாதத்தில் நாடு முழுவதும் அமல்படுத்தப்படும் என மத்திய அமைச்சர் …