ஓய்வுக்கு பின் பிரனாப் முகர்ஜி தங்க பங்களா தயாராகிறது

ஓய்வுக்கு பின் பிரனாப் முகர்ஜி தங்க பங்களா தயாராகிறது

டெல்லி: டெல்லியில் ஜனாதிபதி பிரனாப் முகர்ஜி ஓய்வுக்கு பின் வசிப்பதற்கான பங்களா தயாராகி வருகிறது.   இதற்கு ஏற்பட அங்கு…