ஓய்வு பெற்ற செவிலியர்கள்

கொரோனா : சுகாதார சேவையில் இணைந்துள்ள ஓய்வு பெற்ற லண்டன் மருத்துவர்கள்

லண்டன் கொரோனா தடுப்பு முயற்சிக்கு உதவ பிரிட்டன் நாட்டில் உள்ள ஓய்வு பெற்ற மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் முன் வந்துள்ளனர். உலகெங்கும்…