‘கஜா’வால் தூத்துக்குடிக்கு பாதிப்பு இருக்காது: ஆட்சியர் சந்திப் நந்தூரி

‘கஜா’வால் தூத்துக்குடிக்கு பாதிப்பு இருக்காது: ஆட்சியர் சந்திப் நந்தூரி

தூத்துக்குடி: கஜா புயலால் தூத்துக்குடிக்கு எந்த பாதிப்பும் இருக்காது  என்று நம்புவதாகவும், இருந்தாலும். முன்னேற்பாடுகள் தயார் நிலையில் உள்ளது என்று…