கஜா புயல் தாக்கிய இரவில் பிறந்த கஜஸ்ரீ: டார்ச் லைட் வெளிச்சத்தில் நடந்த பிரசவம்

கஜா புயல் தாக்கிய இரவில் பிறந்த கஜஸ்ரீ: டார்ச் லைட் வெளிச்சத்தில் நடந்த பிரசவம்

கஜா புயல் தாக்கிய இரவு நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் டார்ச் லைட் வெளிச்சத்தில் பெண்…