“கஜா புயல் மிகப்பெரிய பேரழிவை ஏற்படுத்தியுள்ளது” – மத்திய குழு தலைவர் பேட்டி

“கஜா புயல் மிகப்பெரிய பேரழிவை ஏற்படுத்தியுள்ளது” – மத்திய குழு தலைவர் பேட்டி

“கஜா புயல் மிகப்பெரிய பேரழிவை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. சீரமைப்பு பணிகளை முடிக்க நீண்ட காலம் தேவைப்படுகிறது” என்று மத்திய ஆய்வுக் குழு…