கடனை திருப்பி செலுத்தாத 40 பெரும் நிறுவனங்கள்!: ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட பட்டியல்

கடனை திருப்பி செலுத்தாத 40 பெரும் நிறுவனங்கள்!: ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட பட்டியல்

டில்லி, நாடு முழுவதும் வாங்கிய கடனை திருப்பி செலுத்தாத 40 நிறுவனங்களின் பட்டியலை ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ளது. இந்த நிறுவனங்களிடமிருந்து…