கடல் நீர்மட்டம்

கடல் நீர் மட்டம் உயர்வால் 2050க்குள் பல நகரம் மூழ்கும் அபாயம் : ஆய்வு அறிக்கை

நியூயார்க் கடல் நீர் ,மட்டம் உயர்ந்து வருவதால் வரும் 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் உலகில் பல புகழ்பெற்ற கடற்கரை நகரங்கள்…