கடிதம் letter

காதல் தாதா…!

(பிப்ரவரி 14 காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு… முகநூல் பதிவு)   தலைப்பைப் பார்த்து மிரண்டு விடாதர்கள். அந்த தாதா நான்தான்!…

You may have missed