கணவர் விரட்டி அடிப்பு

கிராம நீதிமன்ற அனுமதி : கனகதுர்க்கா குடியேறினார் – கணவர் வெளியேறினார்

மலபுரம் சபரிமலைக்கு சென்றதால் புகுந்த வீட்டில் இருந்து விரட்டப்பட்ட கனகதுர்கா என்னும் பெண் அவர் கணவர் வீட்டுக்கு செல்ல கிராம…