கன்னியாகுமரி

வயது 60: கன்னியாகுமரி மாவட்டம் உதயமான நாள் இன்று

  குமரி மாவட்டம் உதயமான நாள் இன்று….01-11-2016  குமரி மாவட்டத்துக்கு வயது 60 ஆகிறது. பல்வேறு போராட்டங்கள், உயிர்த்தியாகங்கள் மூலம்…