கமல் அழைப்பு விடுத்தது யாருக்குத் தெரியுமா?

கமல் அழைப்பு விடுத்தது யாருக்குத் தெரியுமா?

கமல் பரபர அரசியல்வாதி ஆகிவிட்டார்.  ஆளுங்கட்சி மீது குற்றச்சாட்டுக்கள், மதுவிலக்கு குறித்து அதிரடி பேச்சு, பெரியார் சிலை விவகாரத்தில் பட்படார்…