கம்போடியாவில்   உலகத் தமிழர்களின் ஒன்றுகூடல் மாநாடு

கம்போடியாவில்   உலகத் தமிழர்களின் ஒன்றுகூடல் மாநாடு

வருகிற மே மாதம் 19, 20 ஆகிய தேதிகளில் கம்போ டியாவின் அங்கோர்வாட்டில் உலகத் தமிழர்களின் ஒன்றுகூடல் மாநாடு நடைபெறவுள்ளதாக கம்போடியா…

You may have missed