கம்போடியாவில் பொதுத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது: பிரதமர் ஹுன் சென் ஆட்சியை தக்க வைத்துக்கொள்வாரா?

கம்போடியாவில் பொதுத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது: பிரதமர் ஹுன் சென் ஆட்சியை தக்க வைத்துக்கொள்வாரா?

கம்போடியாவில்  இன்று 6வது பொதுத் தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.. உள்ளூர் நேரப்படி இன்று காலை 8 மணிக்கு…