கருணாநிதி: சாமான்யன் செதுக்கிய சரித்திரப்பாதை!

கருணாநிதி: சாமான்யன் செதுக்கிய சரித்திரப்பாதை!

சிறப்புக்கட்டுரை: ஏழுமலை வெங்கடேசன் எப்படியெப்படி மாற்றி பொருத்திப்பார்த்தாலும் சிலருடைய வாழ்க்கை மட்டும் அதிசயித்தக்க வகையில் தெரியும்.. அப்படிப்பட்ட அபூர்வ அரசியல்வாதிகளில்…