கருந்துளை

விண்வெளி விந்தைகள் : கருந்துளை பற்றி தெரிந்துகொள்வோமா?

கருந்துளையைப் பற்றி பார்க்கும் முன் ஈர்ப்பு விசையைப் பற்றி மீண்டும் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. 🙂 ஒரு பொருளின் நிறை அதிகரிக்க…

விண்மீனை விழுங்கும் கருந்துளை ! வானில் நடக்கும் அதிசயம்!

விண்வெளியில் எண்ணற்ற கருந்துளைகள் வலம் வந்து கொண்டிருப்பதாக்கவும், அவற்றால் சூரியன் உட்பட உள்ள விண்மீன்கள் மற்றும் அவற்றின் கோள்களையும் உள்ளிழுத்து…