கர்நாடகாவில் பாஜ தனித்து ஆட்சி அமைக்கும்: சதானந்த கவுடா

கர்நாடகாவில் பாஜ தனித்து ஆட்சி அமைக்கும்: சதானந்த கவுடா

பெங்களூரு: கர்நாடக வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வருகிறது. நொடிக்கு நொடி  நிலவரம் மாறி மாறி வருகிறது. காலை 10 மணி…