கற்பனை நாயகனின் காதல்கள்

கற்பனை நாயகனின் காதல் களியாட்டங்கள் :33: உமையாள்

எதையும் யோசிக்காமல் இரு தினங்களை கூட கடக்க நாயகிக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கவில்லை அவள் நலன்விரும்பிகள் தொடர் call கள் அவளை…

கற்பனை நாயகனின் காதல் களியாட்டங்கள்: 32: உமையாள்

ஸ்ரீ யின் மேல் கோபம் இல்ல வருத்தம் மட்டுமே இருப்பதால் கொஞ்சம் இயல்பாக முயற்சிக்கிறாள் நாயகி. என்றாலும் பழைய ஒட்டுதல்…

கற்பனை நாயகனின் காதல் களியாட்டங்கள் :31: உமையாள்

கற்பனை நாயகனின் காதல் களியாட்டங்கள் :31:  உமையாள் கடற்கரைக்கு போனது ஸ்ரீ க்கு மட்டும் தான் தெரியும்…!. அபிநயா சொல்லியிருக்க…

கற்பனை நாயகனின் காதல் களியாட்டங்கள் :  30: உமையாள்

சற்றும் எதிர்பாராத ஒரு மெஸேஜ். அதுவும் நாயகி மேல் அதீத மரியாதையும் மதிப்பும் கொண்ட ஒரு நல்ல நண்பரிடம் இருந்து…