காங்கிரஸார்

விகாஸ் துபே கைதான கோயிலைக் கங்கை நீரால் கழுவிய காங்கிரசார்..

விகாஸ் துபே கைதான கோயிலைக் கங்கை நீரால் கழுவிய காங்கிரசார்.. என்கவுண்டரில் கொல்லப்பட்ட உத்தரப்பிரதேச ரவுடி விகாஸ்துபே மத்தியப்பிரதேச மாநிலம் உஜ்ஜயினியில் கைது செய்யப்பட்டான். அங்குள்ள…