கானா பாலாவின் ‘108 ஆம்புலன்ஸ்’ விழிப்புணர்வு பாடல்…வைரலான வீடியோ

கானா பாலாவின் ‘108 ஆம்புலன்ஸ்’ விழிப்புணர்வு பாடல்…வைரலான வீடியோ

சென்னை: சென்னை கானா பாடலுக்கு புகழ்பெற்ற பாலா பாடலில் ஆயிரம் அர்த்தங்கள் இருக்கும் என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்த விஷயம். பெரும்பாலும்…