கான்பூர் ரயில்கவிழ்ப்பை நடத்தியது ஐ எஸ் தீவிரவாதிகளே: பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு

கான்பூர் ரயில்கவிழ்ப்பை நடத்தியது ஐ எஸ் தீவிரவாதிகளே: பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு

கான்பூர்: 150 பேரை பலிவாங்கிய கான்பூர் ரயில் கவிழ்ப்பை நிகழ்த்தியவர்கள் ஐ எஸ் தீவிரவாதிகள் என்று பிரதமர் மோடி கடுமையாக…