காமன்வெல்த்: கலப்பு பேட்மிட்டன் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு தங்கம்

காமன்வெல்த்: கலப்பு பேட்மிட்டன் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு தங்கம்

கோல்டுகோஸ்ட்: காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகள் ஆஸ்திரேலியாவின் கோல்டு கோஸ்ட் நகரில் நடந்து வருகிறது. இதில் இன்று கலப்பு பேட்மிட்டன் போட்டி…