கார்த்திக் & சிதம்பரம் வீடுகளில் சி.பி.ஐ. சோதனை ஏன்?

கார்த்திக் & சிதம்பரம் வீடுகளில் சி.பி.ஐ. சோதனை ஏன்?

முன்னாள் மத்திய நிதி அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் மற்றும் அவரது மகன் கார்த்தி ஆகியோரின் சென்னை வீடு மற்றும் அவர்கள் தொடர்புடையை…