கார்த்தி சொத்து அதிகரித்தது எப்படி? சட்ட அமைச்சர் கேள்வி

கார்த்தி சொத்து அதிகரித்தது எப்படி? சட்ட அமைச்சர் கேள்வி

டில்லி: மத்தியில் சிதம்பரம் அமைச்சராக இருந்த போது கார்த்தியின் சொத்து அதிகரித்தது எப்படி என்று மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர்ரவிசங்கர் பிரசாத்…